Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2014

2014Назив јавне набавке
децембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда главног пројекта за проширење система за евиденцију радног времена и контролу приступа постављањем заштитних баријера
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - осигурање имовине АПВ и запослених у покрајинским органима
новембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - испорука ТВ сигнала и приступа интернету
октобарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - ИП телефонија
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - санација и адаптација тоалета
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужења лиценци
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - фиксне телефоније
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - услуге Л2ВПН и директног приступа интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - метал ручни детектори и МД капија
септембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - лиценце за Microsoft софтвер
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда планова превенције и стручни пројектантски надзор
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара - рачунарска и мрежна опрема
августОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – апликативни програми за реализацију еУправе покрајинских органа
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка индекса за полагање ЕЦДЛ курса
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова – текуће одржавање зграда и објеката
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – услуге продужења лиценци
јулОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - машина за умножавање копир/принтер/ризограф
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - материјал за одржавање информационих система
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - стручна литература за 2014. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – уградна опрема - клима уредјаји
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - капитално одржавање зграда и објеката
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - ECDL обука запослених
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - редовно сервисирање дизел електричних агрегата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - ревизија трафостанице Извршно веће
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис термичких и расхладних уредјаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање клима уредјаја
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка полица за архиву
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ситан инвентар за угоститељство
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - замена грејних тела и цевне мреже централног грејања
мајОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – потрошни материјал и резервни делови за програм возила марке Југо
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара у области саобраћаја - ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга - услуге уредјења земљишних површина
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - санација цурења воде
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање графичких машина
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање ватрогасних уредјаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - замена подне облоге
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - услуге одржавања софтвера
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга - мобилне телефоније
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - цвеће и зеленило
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - материјал за штампарију
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - информисање јавности
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање електронске опреме - видео надзорОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце антивирус софтвера Sophos
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - усаглашавање пројеката и техничка контрола комплетних пројеката
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуга одржавања сториџ система и рачунарске мреже
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – одржавање серверске опреме и УПС уредјаја
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара - свежа и смрзнута риба
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара - закуп пословног и магацинског простора
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – деривати нафте
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - канцеларијски материјал и ситан инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - средства за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизујућем зрачењу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – испитивање скенера након сервиса
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавања путничких и теретних лифтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – поправка скенер апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис термичких и расхладних уредјаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање и поправка фотокопир апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - технички преглед возила и вулканизерске услуге
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга графичке дораде
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара - храна и пиће
фебруарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - уредјаји за пречишћавање воде
јануар