Служба за управљање људским ресурсима – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Бојана Медић, 021/487 4858, bojana.medic@vojvodina.gov.rs
Тања Солдо, 021/487 4332, tanja.soldo@vojvodina.gov.rs