Служба за управљање људским ресурсима – Исплате са рачуна буџета

 Исплате са рачуна буџета по примаоцимаИсплате са рачуна буџета - остало
2016Исплате у јануару 2016. године