Служба за управљање људским ресурсима – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2017Исплате јануар 2017
2016Финансијски план за 2016. годинуИсплате јануар-децембар 2016План јавних набавки за 2016. годинутрећи квартал 2016