Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Тамара Јолџић, 021/487 4547, tamara.joldzic@vojvodina.gov.rs