Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2017Финансијски план за 2017. годину
2016Финансијски план за 2016. годинуПлан јавних набавки за 2016. годину