Служба за буџетску инспекцију АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕНАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕНАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Марко Недовић, 021/487 4890, marko.nedovic@vojvodina.gov.rs