Служба за буџетску инспекцију АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Марко Недовић, 021/487 4890, marko.nedovic@vojvodina.gov.rs