Служба Скупштине АП Војводине – Одлуке о додели средстава