Служба Скупштине АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020

 

Лицe задуженo за објављивање наративног извештаја:
Снежана Буљугић, 021/487 4190, buljugics@skupstinavojvodine.gov.rs