Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

Извршене исплате са рачуна извршења Буџета АПВ (01.01.2016. – 31.08.2016.)

Преглед обавеза и потраживања:

  • обавезе
  • потраживања

Биографије руководилаца

Број запослених

Систематизација радних места

Документи који се користе у раду

Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

Одлуке о додели средстава

Званична интернет презентација: www.srp.vojvodina.gov.rs