Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Финансијски план и План јавних набавки    Биографије руководилаца
Исплате са рачуна буџета   
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Број запослених
  • 2016. година                                                                                                                     
  • 2015. година
  • 2014. година                                                                                                                      
  • 2013. година
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду