Секретаријат Покрајинске владе

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу    Биографије руководилаца
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Број запослених
  • 2016. година                                                                                                                     

Систематизација радних места

 Званична интернет презентација: www.vojvodina.gov.rs