Секретаријат Покрајинске владе – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
Секретар
1
1
Помоћник секретара
1
1
Шеф Kабинета председника
1
1
Саветник председника
3
3
Шеф Протокола
1
1
Самостални стручни сарадник I - начелник Бироа
2
2
Самостални стручни сарадник I– руководилац Групе
2
2
Самостални стручни сарадник I - секретар радног тела
4
4
Самостални стручни сарадник I
5
5
Самостални стручни сарадник II
5
5
Виши сарадник
2
2
Сарадник
1
1
Виши референт
7
7
Референт
1
1
Возач моторног возила
2
2
Укупно
38
31
7