ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – преглед обавеза

Година Обавезе из комерцијалних трансакција 
 
2016. Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – јануар  
  Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – фебруар  
  Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – март  
  У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – април  
  У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – мај  
  У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – јун  
  У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – јул  
  Преглед обавеза из комерцијалних трансакција – август  
  У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – септембар  
  У извештајном периоду Секретаријат није имао неизмирених обавеза из комерцијалних трансакција – октобар