ПС за здравство, социјалну политику и демографију – Одлуке о додели средстава

Решење о додели средстава – здравство

Решење о додели средстава – удружењима грађана

Решење о измени решења о додели средстава-удружења грађана

Решење о додели средстава – социјална заштита