ПС за здравство, социјалну политику и демографију – Одлуке о додели средстава 2015

Решење о додели средстава-здравство

Решење о додели средстава-социјална заштита

Решење о додели средстава удружењима грађана

Решење о измени решења о додели средстава-здравство

Решење о измени решења о додели средстава-удружења грађана