ПС за здравство – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Саша Миленковић, 021/487 4277, sasa.milenkovic@vojvodina.gov.rs