ПС за здравство – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
202108_Zdravstvo_Narativni izveštaj za period januar-jun 202108_Zdravstvo_Narativni izveštaj za period januar-septembar 202108_Zdravstvo_Narativni izveštaj za period januar-decembar 2021
202008b_Zdravstvo_Poseban deo_januar-jun 202008_Zdravstvo_Narativni izveštaj za period januar-septembar 202008_Zdravstvo_Narativni izveštaj za period januar-decembar 2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Саша Миленковић, 021/487 4277, sasa.milenkovic@vojvodina.gov.rs