Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

   
Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

  • обавезе
  • потраживања
Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Одлуке о додели средстава
Званична интернет презентација:  apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs