ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – Одлуке о додели средстава 2016