ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Наративни финансијски извештај извршења буџета за период 01.01.-30.06.2021. годинеНаративни финансијски извештај извршења буџета за период 01.01.-30.09.2021. године
2020Наративни извештај извршења буџета за период 1.1.-31.12.2020. године

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Катарина Матановић, 021/487 4636, katarina.matanovic@vojvodina.gov.rs
Данијел Драгосављевић, 021/487 4074, danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs