ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Катарина Матановић, 021/487 4636, katarina.matanovic@vojvodina.gov.rs
Данијел Драгосављевић, 021/487 4074, danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs