ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – Документи који се користе у раду

Одлука о регресирању превоза студената у АПВ

Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно‐истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате

Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини

Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Правилник о критеријумима за суфинансирање припреме предлога активности међународне сарадње

Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области науке и технолошког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

Правилник о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини

Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина 2016

Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних програма / пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина 2016-2019

Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно ‐ стручних скупова

Правилник за реализацију акције ”Право на прву шансу”