ПС за високо образовање и научноистраживачку делатност – Број запослених