ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Преглед потраживања

 Преглед редовних потраживањаПреглед спорних потраживања
2016Спорна потраживања Секретаријата према корисницима средстава, која су додељена по основу уговора о суфинансирању пројеката са стањем на дан 31.08.2016. године