ПС за урбанизам и заштиту животне средине – исплате по уговору

 Уговори о привременим и повременим пословима
2022Исплате по уговорима за привремене и повремене послове
2021Исплате по уговорима за привремене и повремене послове
2020Исплате по уговорима за привремене и повремене послове
2019Исплате по уговорима за привремене и повремене послове
2018Исплате по уговорима за привремене и повремене послове
2017Исплате по уговорима за привремене и повремене послове