ПС за урбанизам и заштиту животне средине – исплате по уговору

 Уговори о привремено повременим пословима
2016Исплате од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Исплате од 01.04.2016. до 30.04.2016.

Исплате од 01.05.2016. до 31.05.2016.

Исплате од 01.06.2016. до 30.06.2016.

Исплате од 01.07.2016. до 31.07.2016.

Исплате од 01.08.2016. до 31.08.2016.

Исплате од 01.09.2016. до 30.09.2016.

Исплате од 01.10.2016. до 31.10.2016.

Исплате од 01.11.2016. до 30.11.2016.

Исплате од 01.12.2016. до 23.12.2016.

Исплате од 24.12.2016. до 31.12.2016