ПС за урбанизам и заштиту животне средине – исплате по уговору

 Уговори о привременим и повременим пословима
2017Исплате од 24.12.2016. до 31.03.2017.
2016Исплате од 01.01.2016. до 31.03.2016.
Исплате од 01.04.2016. до 30.04.2016.
Исплате од 01.05.2016. до 31.05.2016.
Исплате од 01.06.2016. до 30.06.2016.
Исплате од 01.07.2016. до 31.07.2016.
Исплате од 01.08.2016. до 31.08.2016.
Исплате од 01.09.2016. до 30.09.2016.
Исплате од 01.10.2016. до 31.10.2016.
Исплате од 01.11.2016. до 30.11.2016.
Исплате од 01.12.2016. до 23.12.2016.
Исплате од 24.12.2016. до 31.12.2016