ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Одлуке о додели уговора 2017

2017. годинаНазив јавне набавке
априлЈавна набавка добара препарат за сузбијање крпеља ред. бр. ЈН ОП 7/2017
Јавна набавка услуга сузбијања крпеља ред. бр. ЈН ОП 8/2017
Јавна набавка услуга одржавања Microsoft софтверске инфраструктуре ред. бр. ЈН ОП 9/2017 - партија 1
Јавна набавка услуга одржавање сервера и система за архивирање и складиштење података ред. бр. ЈН ОП 9/2017 - партија 2
мартЈавна набавка услуга испитивање ефикасности препарата за сузбијање комараца ред. бр. ЈН ОП 5/2017
Јавна набавка услуге мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине ред. бр. ЈН ОП 6/2017
фебруарЈавна набавка добара - препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце diflubenzuron или „одговарајуће“ ред. бр. ЈН ОП 3/2017 - Партија 1
Јавна набавка добара - препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (серотип н – 14, сој ам 65-35) „или одговарајуће“ ред. бр. ЈН ОП 3/2017 - Партија 2
Јавна набавка услуга - сузбијање комараца на територији АП Војводине ред. бр. ЈН ОП 4/2017
Јавна набавка услуге - оглашавање јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2017. години ред. бр. ЈН МВ 1/2017
Јавна набавка мале вредности услуга - услуге фиксне телефоније ред. бр. ЈН МВ 2/2017
јануар