ПС за урбанизам и заштиту животне средине – исплате са рачуна буџета

 Исплате са рачуна буџета
2022Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2022. до 30.04.2022. године
2021Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
2020Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2020. до 31.12.2020. године
2019Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
2018Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
2017Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
2016Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2016. до 31.12.2016. године