ПС за урбанизам и заштиту животне средине – исплате са рачуна буџета

 Исплате са рачуна буџета
2018Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2018. до 30.09.2018. године
2017Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
2016Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2016. до 31.12.2016. године