ПС за урбанизам и заштиту животне средине – исплате са рачуна буџета

 Исплате са рачуна буџета
2017Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2017. до 31.01.2017.
- од 01.02.2017. до 28.02.2017.
- од 01.03.2017. до 31.03.2017.
- од 01.04.2017. до 30.04.2017.
- од 01.05.2017. до 31.05.2017.
- од 01.06.2017. до 30.06.2017.
- од 01.07.2017. до 31.07.2017.
- од 01.08.2017. до 31.08.2017.
- од 01.09.2017. до 30.09.2017.

- од 01.01.2017. до 30.09.2017.
2016Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2016. до 31.12.2016. године