ПС за урбанизам и заштиту животне средине – исплате са рачуна буџета

 Исплате са рачуна буџета
2017Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01. до 31.01.2017.
- од 01.02.2017. до 28.02.2017.
- од 01.01.2017. до 28.02.2017.
2016Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета у периоду:
- од 01.01.2016. до 31.12.2016. године