ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2019Финансијски план за 2019. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. годинеОдлука о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2019.
2018Финансијски план за 2018. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план

Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. годинеОдлука о доношењу Плана јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2018.
2017Финансијски план за 2017. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 1.1.2017. до 31.12.2017. године

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2017. годину
План јавних набавки за 2017. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2017.
2016Финансијски план за 2016. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину
Финансијски план за 2016. годину - 14. јул
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину - 14. јул
Финансијски план за 2016. годину - 5. октобар
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину - 5. октобар
Збирни преглед прихода и расхода по контима у периоду 1.1.2016. до 31.12.2016. годинеОдлука о доношењу плана јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки, јануар 2016. године
Измена Плана јавних набавки - октобар 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2016.