ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2022.Измене и допуне финансијског плана за 2022. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне финасијског плана за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2022. до 30.04.2022. годинеПлан јавних набавки за 2022. годину
Одлука о доношењу плана јавних набавки за 2022. годину
2021.Финансијски план за 2021. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Табела - Финансијски план за 2021. годину
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Измењена верзија плана јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину
Одлука о доношењу плана јавних набавки за 2021. годину
2020.Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину (11.05.2020.)
Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана за 2020. годину (11.05.2020.)

Финансијски план за 2020. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. годинеИзмена плана набавки за 2020. годину број 2 – 11.05.2020.

Измена плана набавки за 2020. годину број 1 – 31.03.2020.

План јавних набавки за 2020. годину
Преглед планираних набавки за 2020. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2020.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2020.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2020.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2020.
2019.Измене и допуне финасијског плана за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. годинеОдлука о измени Плана набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину, измена број: 3

Одлука о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2019.
2018.Финансијски план за 2018. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план

Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. годинеОдлука о доношењу Плана јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2018.
2017.Финансијски план за 2017. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 1.1.2017. до 31.12.2017. године

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2017. годину
План јавних набавки за 2017. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2017.
2016.Финансијски план за 2016. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину
Финансијски план за 2016. годину - 14. јул
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину - 14. јул
Финансијски план за 2016. годину - 5. октобар
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину - 5. октобар
Збирни преглед прихода и расхода по контима у периоду 1.1.2016. до 31.12.2016. годинеОдлука о доношењу плана јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки, јануар 2016. године
Измена Плана јавних набавки - октобар 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2016.