ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2021.Финансијски план за 2021. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Табела - Финансијски план за 2021. годину
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. годинеПлан јавних набавки за 2021. годину
Преглед планираних набавки за 2021. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2021.
2020.Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину (11.05.2020.)
Решење о давању сагласности на измене и допуне финансијског плана за 2020. годину (11.05.2020.)

Финансијски план за 2020. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. годинеИзмена плана набавки за 2020. годину број 2 – 11.05.2020.

Измена плана набавки за 2020. годину број 1 – 31.03.2020.

План јавних набавки за 2020. годину
Преглед планираних набавки за 2020. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2020.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2020.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2020.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2020.
2019.Измене и допуне финасијског плана за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Измене и допуне финансијског плана за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. годинеОдлука о измени Плана набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину, измена број: 3

Одлука о доношењу плана јавних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2019.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2019.
2018.Финансијски план за 2018. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план

Преглед извршења са рачуна буџета за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. годинеОдлука о доношењу Плана јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2018.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2018.
2017.Финансијски план за 2017. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план
Преглед извршења са рачуна буџета за период од 1.1.2017. до 31.12.2017. године

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2017. годину
План јавних набавки за 2017. годину
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2017.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2017.
2016.Финансијски план за 2016. годину
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину
Финансијски план за 2016. годину - 14. јул
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину - 14. јул
Финансијски план за 2016. годину - 5. октобар
Решење о давању сагласности на финансијски план за 2016. годину - 5. октобар
Збирни преглед прихода и расхода по контима у периоду 1.1.2016. до 31.12.2016. годинеОдлука о доношењу плана јавних набавки за 2016. годину
План јавних набавки, јануар 2016. године
Измена Плана јавних набавки - октобар 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки I квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки II квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки III квартал 2016.
Извештај о извршењу Плана јавних набавки IV квартал 2016.