ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине – Одлуке о додели уговора 2013

2013Назив јавне набавке
децембар
новембарОбавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуге припреме и штампања публикација монографија „Рамсарска подручја Војводине – Лабудово окно“ СРП Делиблатска пешчара и „Просторни планови подручја посебне намене на територији Аутономне покрајине Војводине од 2004. године до 2014. године“ обликован у више посебних целина (партија) од 1 до 2 за партију 1 - услуга припреме и штампања публикације монографија „Рамсарска подручја Војводине – Лабудово окно“ СРП Делиблатска пешчара ЈН МВ 8/13
Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности услуге припреме и штампања публикација монографија „Рамсарска подручја Војводине – Лабудово окно“ СРП Делиблатска пешчара и „Просторни планови подручја посебне намене на територији Аутономне покрајине Војводине од 2004. године до 2014. године“ обликован у више посебних целина (партија) од 1 до 2 за партију 2 - услугa припреме и штампања публикације „Просторни планови подручја посебне намене на тероторији Аутономне покрајине Војводине од 2004. године до 2014. године“ ЈН МВ 8/13
октобар
септембар
август
јул
јун
мај
април
март
фебруар
јануар