ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине – Одлуке о додели средстава 2015