ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Биографије руководилаца

 

 

Vladimir_Galic

Владимир Галић, покрајински секретар
Aleksandar_Andric 

Александар Андрић, заменик покрајинског секретара
Brankica_Tabak 

Бранкица Табак, подсекретар покрајинског секретара
Svetlana_Kilibarda  Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Светлана Килибарда, помоћник покрајинског секретара
Nemanja_Erceg  Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Немања Ерцег, помоћник покрајинског секретара
Сектор за инспекцијске послове

Павле Рајков, помоћник покрајинског секретара CV_Pavle_Rajkov

Сектор за правнe и материјално-финансијскe пословe

Душан Шпановић, помоћник покрајинског секретара
Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Др Ратко Бајчетић, помоћник покрајинског секретара
dragan_djurica Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Драган Ђурица, помоћник покрајинског секретара