ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Биографије руководилаца

 

 

Vladimir_Galic

Владимир Галић, покрајински секретар
Aleksandar_Andric 
Александар Андрић, заменик покрајинског секретара
Brankica_Tabak 
Бранкица Табак, подсекретар покрајинског секретара
Svetlana_Kilibarda  Сектор за просторно и урбанистичко планирање
Светлана Килибарда, помоћник покрајинског секретара
Nemanja_Erceg  Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Немања Ерцег, помоћник покрајинског секретара
  Сектор за инспекцијске послове
помоћник покрајинског секретара

 

Сектор за правнe и материјално-финансијскe пословe
помоћник покрајинског секретара
  Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
помоћник покрајинског секретара
dragan_djurica Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Драган Ђурица, помоћник покрајинског секретара