ПС за спорт и омладину – извештаји

ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021ЈАНУАР - ЈУН 2021ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2020ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја
за АП Војводину
4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта
Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја
за АП Војводину
4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја
за АП Војводину
4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама
ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијамаПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама
ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима властиПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти
ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Драган Величковић, 021/487 4869, dragan.velickovic@vojvodina.gov.rs