ПС за спорт и омладину – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Драган Величковић, 021/487 4869, dragan.velickovic@vojvodina.gov.rs