ПС за спорт и омладину – Биографије руководилаца

batez Владимир Батез, покрајински секретар за спорт и омладину
  Љубомир Станисављев, заменик покрајинског секретара за спорт и омладину
  подсекретар покрајинског секретаријата за спорт и омладину
JCiskos СЕКТОР ЗА СПОРТ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
 Јанош Чикош, помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину
  СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
  Драган Милић, помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину
   СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ И КОМУНИКАЦИЈУ
  , помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину
   СЕКТОР ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА
 помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину
viktorija  СЕКТОР ЗА ПРОПИСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
 Викторија Брегун-Лаза, помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину