ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2016