ПС за социјалну политику, демографију и равноправност полова – систематизација