ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова – Одлуке о додели средстава 2013