ПС за привреду и туризам – Одлуке о додели уговора 2016

2016Назив јавне набавке
мај26.5.2016. Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 111/2016
9.5.2016. Одлука о додели уговора ЈН ОП 111/2016 - набавка добара - службена, радна одећа и опрема за личну заштиту запослених у покрајинским органима управе
март29.3.2016. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 ЈН МВ 123/2016
29.3.2016. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 ЈН МВ 123/2016
29.3.2016. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 ЈН МВ 123/2016
29.3.2016. Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 ЈН МВ 123/2016
фебруар12.2.2016. Одлука о додели уговора ЈН МВ 121/2016 - Услуга - организација представљања пројекта ,,Богатство различитости" на међународним сајмовима у 2016. години
22.2.2016. Обавештење о закљученом уговору ЈН МВ 121/2016