ПС за привреду и туризам – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2018Финансијски план за 2018. годину
2017Финансијски план за 2017. годину
Финансијски план за 2017. годину - ребаланс
План јавних набавки (измена и допуна 26. октобар 2017.)
План јавних набавки за 2017. годину
План јавних набавки за 2017. годину (измена 12. јул 2017.)
2016Финансијски план за 2016. годину - ребаланс (13.10.2016.)
Финансијски план 2016
Извршење финансијског плана за период од 1.1.2016. до 30.6.2016. годинеПлан јавних набавки 2016.Подаци о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки - 1. квартал 2016.