ПС за привреду и туризам – Број запослених

У Секретаријату, као основне унутрашње јединице, образују се сектори:

  1. Сектор за правне и материјално-финансијске послове
  2. Сектор за привреду
  3. Сектор за рад и запошљавање
  4. Сектор за туризам и регионално – привредни развој

Ван унутрашњих јединица је радно место подсекретар.

У Сектору за правне и материјално-финансијске послове образоване су две уже унутрашње јединице – одељења: Одељење за правне послове и Одељење за материјално-финансијске послове.

У Сектору за привреду образоване су две уже унутрашње јединице: Одељење за индустрију и телекомуникације, Одељење за предузетништво и занатство.

У Сектору за рад и запошљавање образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за рад и запошљавање.

У Сектору за туризам и регионално-привредну сарадњу образована је једна ужа унутрашња јединица – одељење: Одељење за туризам и регионално-привредну сарадњу.

Одсек за инспекцијски надзор.

У Секретаријату послове обавља 5 постављених лица (1 подсекретар и 4 помоћника покрајинског секретара) и 41 запослено лице.

У Секретаријату постоје 2 изабрана лица ван Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Секретаријата: покрајински секретар и заменик покрајинског секретара.

Предвиђен и стваран број запослених по радним местима:

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (НЕОДРЕЂЕНО) СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (ОДРЕЂЕНО)
ВАН СЕКТОРА
Подсекретар11
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Помоћник покрајинског секретара11
Остали запослени812
Укупно 913
СЕКТОР ЗА ПРИВРЕДУ
Помоћник покрајинског секретара11
Остали запослени1012
Укупно 1113
СЕКТОР ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ
Помоћник покрајинског секретара11
Остали запослени66
Укупно 77
СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И РЕГИОНАЛНО-ПРИВРЕДНУ САРАДЊУ
Помоћник покрајинског секретара11
Остали запослени67
Укупно 78
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Шеф одсека11
Остали запослени33
Укупно 44