ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Систематизација радних места

Прaвилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – прва измена

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – друга измена

Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство – трећа измена

Шема систематизације