ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021
2020Izveštaj PSP 1 Opremanje DVD 2019

Izveštaj PSP 2 PIS i PSS 2020

Izveštaj PSP 3 Nastavak komasacije iz 2019

Izveštaj PSP 4 Atarski putevi 2019

Izveštaj PSP 5 Odvodnjavanje 2019

Izveštaj PSP 6 Deponije 2020

Izveštaj PSP 7 Atarski putevi 2020

Izveštaj PSP 8 Odvodnjavanje 2020

Izveštaj PSP 9 Navodnjavanje, protivgradne i plastenici 2020

Izveštaj PSP 10 NIU i Škole 2020

Izveštaj PSP 11 Ribnjaci 2020

Izveštaj PSP 12 Farme hladnjače i pčele 2020

Izveštaj PSP 13 Vino i rakija i pčele 2020

Izveštaj PSP 14 Organska proizvodnja 2020

Izveštaj PSP 15 Rasadnička proizvodnja 2019

Izveštaj PSP 16 Izgradnja LTO i divljač 2019

Izveštaj PSP 17 Oprema za korisnike lovišta 2019

Izveštaj PSP 18 Izgradnja LTO i divljači 2020

Izveštaj PSP 19 Oprema za korisnike lovišta 2020

Izveštaj PSP 20 Izgradnja vodovoda 2020

Izveštaj PSP 21 Izgradnja vodovoda 2019

Izveštaj PSP 22 Izgradnja kanalizacije 2019

1 Izveštaj - Opremanje DVD 2019

2 Izveštaj - PIS i PSS

3 Izveštaj - Nastavak komasacije 2018

4 Izveštaj - Atarski putevi 2019

5 Izveštaj - Odvodnjavanje 2019

6 Izveštaj - Deponije

7 Izveštaj - Atarski putevi

8 Izveštaj - Odvodnjavanje

9 Izveštaj - Navodnjavanje, protivgradne

10 Izveštaj - Naučno-istraživačke ustanove i škole

11 Izveštaj - Ribnjaci

12 Izveštaj - Stočarske farme, hladnjače i pčele

13 Izveštaj - Sertifikacija organske proizvodnje

14 Izveštaj - Vino i rakija i pčele

15 Izveštaj - Izgradnja šumskih puteva

16 Izveštaj - Podrška sopstvenicima šuma

17 Izveštaj - Pošumljavanje 2019

18 Izveštaj - Izgradnja šumskih puteva 2019

19 Izveštaj - Rasadnička proizvodnja 2019

20 Izveštaj - Izgradnja šumskih puteva 2018

21 Izveštaj - Izgradnja LTO, projekti i nabavka divljači 2019

22 Izveštaj - Izgradnja LTO, projekti i nabavka divljači 2018

23 Izveštaj - Izgradnja LTO, projekti i nabavka divljači

24 Izveštaj - Nabavka opreme za korisnike lovišta

25 Izveštaj - Izgradnja vodovoda

26 Izveštaj - Izgradnja vodovoda_2019

27 Izveštaj - Izgradnja kanalizacije

28 Izveštaj - Izgradnja kanalizacije 2019

29 Izveštaj - Izgradnja kanalizacije 2018

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Бобан Милосављевић, 021/487 4699, boban.milosavljev@vojvodina.gov.rs
Немања Деспотов, 021/487 4416, nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs