ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
20211 IZVEŠTAJ - PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE

2 IZVEŠTAJ - PROTIVGRADNE RAKETE

3 IZVEŠTAJ - NASTAVAK KOMASACIJE 2019

4 IZVEŠTAJ - ATARSKI PUTEVI 2020

5 IZVEŠTAJ - ODVODNJAVANJE 2020

6 IZVEŠTAJ - NASTAVAK KOMASACIJE 2021

7 IZVEŠTAJ - ATARSKI PUTEVI 2021

8 IZVEŠTAJ - OPREMA ZA SKOLE

9 IZVEŠTAJ - MONITORING

10 IZVEŠTAJ - ORGANSKA PROIZVODNJA

11 IZVEŠTAJ - PRERADA VOCA

12 IZVEŠTAJ - SAVETODAVSTVO

13 IZVEŠTAJ - NAUČNI SKUPOVI

14 IZVEŠTAJ - STRUČNA PODRŠKA

15 IZVEŠTAJ - IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA

16 IZVEŠTAJ - OPREMA ZA KORISNIKE LOVIŠTA

17 IZVEŠTAJ - PRIRAST ZECA

18 IZVEŠTAJ - PROJEKAT ŠTETA OD DIVLJAČI

19 IZVEŠTAJ - IZGRADNJA VODOVODA 2021

20 IZVEŠTAJ - IZGRADNJA VODOVODA 2020

21 IZVEŠTAJ - IZGRADNJA KANALIZACIJE 2021

22 IZVEŠTAJ - IZGRADNJA KANALIZACIJE 2020

23 IZVEŠTAJ - JVP VODE VOJVODINE
LINK 1 PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE

LINK 2 PROTIVGRADNE RAKETE

LINK 3 OPREMANJE DVD

LINK 4 NASTAVAK KOMASACIJE 2019

LINK 5 ATARSKI PUTEVI 2020

LINK 6 ODVODNJAVANJE 2020

LINK 7 NASTAVAK KOMASACIJE 2021

LINK 8 ATARSKI PUTEVI 2021

LINK 9 ODVODNJAVANJE 2021

LINK 10 NAVODNJAVANJE, PLASTENICI I PROTIVGRADNA

LINK 11 OPREMA ZA SKOLE

LINK 12 MONITORING

LINK 13 OPREMA ZA FARME I PČELARSTVO

LINK 14 ORGANSKA PROIZVODNJA

LINK 15 PODRSKA MLADIMA

LINK 16 OPREMA ZA PRERADU VOCA

LINK 17 SAVETODAVSTVO

LINK 18 NAUČNI SKUPOVI

LINK 19 MELIORACIJA SUMA

LINK 20 IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA-1

LINK 21 RASADNICKA PROIZVODNJA-1

LINK 22 STRUČNA PODRŠKA

LINK 23 IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA 2019

LINK 24 IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA 2018

LINK 25 OPREMA ZA KORISNIKE LOVIŠTA

LINK 26 PRIRAST ZECA

LINK 27 PROJEKAT ŠTETA OD DIVLJAČI

LINK 28 IZGRADNJA VODOVODA 2021

LINK 29 IZGRADNJA VODOVODA 2020

LINK 30 IZGRADNJA KANALIZACIJE 2021

LINK 31 IZGRADNJA KANALIZACIJE 2020

LINK 32 JVP VODE VOJVODINE
1 PSP 2021 KONTROLA PLODNOSTI

2 PSP 2021 PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE

3 PSP 2021 ODGAJIVAČKI

4 PSP 2021 PROTIVGRADNE RAKETE

5 PSP 2021 OPREMANJE DVD

6 PSP 2021 NASTAVAK KOMASACIJE 2019

7 PSP 2021 ATARSKI PUTEVI 2020

8 PSP 2021 ODVODNJAVANJE 2020

9 PSP 2021 NASTAVAK KOMASACIJE 2021

10 PSP 2021 ATARSKI PUTEVI 2021

11 PSP 2021 ODVODNJAVANJE 2021

12 PSP 2021 RIBNJACI 2020

13 PSP 2021 NAVODNJAVANJE, PLASTENICI I PROTIVGRADNA

14 PSP 2021 OPREMA ZA SKOLE

15 PSP 2021 MONITORING

16 PSP 2021 KREDITNA PODRŠKA

17 PSP 2021 OPREMA ZA FARME, MEHANIZACIJA I PČELE

18 PSP 2021 ORGANSKA PROIZVODNJA

19 PSP 2021 INFRASTRUKTURA

20 PSP 2021 PODRSKA MLADIMA

21 PSP 2021 STANDARDI, MINI MLEKARE I MESARE, VINO I RAKIJA, PRERADA VOĆA I POVRĆA I PČELE

22 PSP 2021 SAVETODAVSTVO

23 PSP 2021 NAUČNI SKUPOVI I RPG

24 PSP 2021 PIVARE

25 PSP 2021 POŠUMLJAVANJE-PODIZANJE NOVIH ŠUMA 2021

26 PSP 2021 MELIORACIJA DEGRADIRANIH ŠUMA 2021

27 PSP 2021 UNAPREDJIVANJE OTVORENOSTI ŠUMA 2021

28 PSP 2021 UNAPREDJIVANJE RASADNIČKE PROIZVODNJE 2021

29 PSP 2021 STRUČNA PODRŠKA 2021

30 PSP 2021 IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA 2020

31 PSP 2021 IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA 2019

32 PSP 2021 IZGRADNJA ŠUMSKIH PUTEVA 2018

33 PSP 2021 OPREMA 2020-1A

34 PSP 2021 UNAPREDJIVANJE STANJA POPULACIJE ZECA 2020-1B

35 PSP 2021 PRIRAST ZECA 2020-2B

36 PSP 2021 ŠAKAL 2019-2C

37 PSP 2021 OBJEKTI ZA KORISNIKE LOVIŠTA 2021-1A

38 PSP 2021 OPREMA ZA KORISNIKE LOVIŠTA 2021-2A

39 PSP 2021 PRIRAST ZECA 2021-2B

40 PSP 2021 PROJEKAT ŠTETA OD DIVLJAČI 2021-2C

41 PSP 2021 IZGRADNJA VODOVODA 2021

42 PSP 2021 IZGRADNJA VODOVODA 2020

43 PSP 2021 IZGRADNJA VODOVODA 2019

44 PSP 2021 IZGRADNJA KANALIZACIJE 2021

45 PSP 2021 IZGRADNJA KANALIZACIJE 2020

46 PSP 2021 JVP VODE VOJVODINE
2020Izveštaj PSP 1 Opremanje DVD 2019

Izveštaj PSP 2 PIS i PSS 2020

Izveštaj PSP 3 Nastavak komasacije iz 2019

Izveštaj PSP 4 Atarski putevi 2019

Izveštaj PSP 5 Odvodnjavanje 2019

Izveštaj PSP 6 Deponije 2020

Izveštaj PSP 7 Atarski putevi 2020

Izveštaj PSP 8 Odvodnjavanje 2020

Izveštaj PSP 9 Navodnjavanje, protivgradne i plastenici 2020

Izveštaj PSP 10 NIU i Škole 2020

Izveštaj PSP 11 Ribnjaci 2020

Izveštaj PSP 12 Farme hladnjače i pčele 2020

Izveštaj PSP 13 Vino i rakija i pčele 2020

Izveštaj PSP 14 Organska proizvodnja 2020

Izveštaj PSP 15 Rasadnička proizvodnja 2019

Izveštaj PSP 16 Izgradnja LTO i divljač 2019

Izveštaj PSP 17 Oprema za korisnike lovišta 2019

Izveštaj PSP 18 Izgradnja LTO i divljači 2020

Izveštaj PSP 19 Oprema za korisnike lovišta 2020

Izveštaj PSP 20 Izgradnja vodovoda 2020

Izveštaj PSP 21 Izgradnja vodovoda 2019

Izveštaj PSP 22 Izgradnja kanalizacije 2019

1 Izveštaj - Opremanje DVD 2019

2 Izveštaj - PIS i PSS

3 Izveštaj - Nastavak komasacije 2018

4 Izveštaj - Atarski putevi 2019

5 Izveštaj - Odvodnjavanje 2019

6 Izveštaj - Deponije

7 Izveštaj - Atarski putevi

8 Izveštaj - Odvodnjavanje

9 Izveštaj - Navodnjavanje, protivgradne

10 Izveštaj - Naučno-istraživačke ustanove i škole

11 Izveštaj - Ribnjaci

12 Izveštaj - Stočarske farme, hladnjače i pčele

13 Izveštaj - Sertifikacija organske proizvodnje

14 Izveštaj - Vino i rakija i pčele

15 Izveštaj - Izgradnja šumskih puteva

16 Izveštaj - Podrška sopstvenicima šuma

17 Izveštaj - Pošumljavanje 2019

18 Izveštaj - Izgradnja šumskih puteva 2019

19 Izveštaj - Rasadnička proizvodnja 2019

20 Izveštaj - Izgradnja šumskih puteva 2018

21 Izveštaj - Izgradnja LTO, projekti i nabavka divljači 2019

22 Izveštaj - Izgradnja LTO, projekti i nabavka divljači 2018

23 Izveštaj - Izgradnja LTO, projekti i nabavka divljači

24 Izveštaj - Nabavka opreme za korisnike lovišta

25 Izveštaj - Izgradnja vodovoda

26 Izveštaj - Izgradnja vodovoda_2019

27 Izveštaj - Izgradnja kanalizacije

28 Izveštaj - Izgradnja kanalizacije 2019

29 Izveštaj - Izgradnja kanalizacije 2018

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Бобан Милосављевић, 021/487 4699, boban.milosavljev@vojvodina.gov.rs
Немања Деспотов, 021/487 4416, nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs