ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Бобан Милосављевић, 021/487 4699, boban.milosavljev@vojvodina.gov.rs
Немања Деспотов, 021/487 4416, nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs