ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Биографије руководилаца

mr_Vuk_Radojevic мр Вук В. Радојевић , Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство
  Љиљана Андрић, подсекретарка
Otott_Robert  Роберт Ототзаменик покрајинског секретара
 Mladen_Petkovic Сектор за спровођење пољопривредне политике, праћење европских интеграција у области руралног развоја и саветодавне службе
Младен Петковић , помоћних покрајинског секретара
 Marko_Rovcanin Сектор за биљну производњу
Марко Ровчанин, помоћник покрајинског секретара
Milorad_Malic  Сектор за сточарску производњу
Милорад Малић,
помоћник покрајинског секретара
Miroslav_Dunjic-poljoprivreda Сектор за водопривреду
Мирослав Дуњић
, помоћник покрајинског секретара
  Сектор за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта
помоћник покрајинског секретара
  Сектор за шумарство
Саша Стевановић, помоћник покрајинског секретара
Stanko_Kosovac  Сектор за ловство и аквакултуру
Станко Косовац помоћник покрајинског секретара
Dusan_Teofilovic Сектор за правне и опште послове и планирање и ивршење буџета и агроекономику
Душан Теофиловић, помоћник покрајинског секретара