ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Шематски приказ унутрашње организације