ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
Покрајински секретар1 изабрано лице (није систематизовано)
Заменик покрајинског секретара1 изабрано лице (није систематизовано)1 изабрано лице (није систематизовано)
Подсекретар11 постављено лице
СЕКТОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ20191 постављено лице 1 лицe на привременим и повременим
2 на одређено време
Помоћник покрајинског секретара за образовање111
1. Одељење за област образовања и правне послове у области образовања66
1.1. Одсек за образовање44
2. Одељење за инспекцијски надзор99
СЕКТОР ЗА УПРАВУ1191 постављено лице
Помоћник покрајинског секретара за управу111
1. Одељење за испите65
2. Одсек за информатичке послове и развој пројеката еУправе44
СЕКТОР ЗА ПРОПИСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ16121 постављено лице
1 на одређено време
Помоћник покрајинског секретара за прописе и опште послове111
1.  Одељење за прописе и управне послове421
1.1. Одсек за прописе54
2. Одељење за опште послове661
СЕКТОР ЗА МАЊИНСКА ПРАВА И ВЕРСКА ПИТАЊА14111 постављено лице
2 лица на привременим и повременим
Помоћник покрајинског секретара за мањинска права и верска питања111
1. Одељење за остваривање права националних мањина-националних заједница87
2. Одсек за цркве и верске заједнице54
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 15121 постављено лице
3 на одређено
Помоћник покрајинског секретара за материјално-финансијске послове111
1. Одељење за материјално-финансијске послове и област образовања108
2. Одсек за материјално-финансијске послове44
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВОДИЛАЧКЕ ПОСЛОВЕ20181 на одређено време
Начелник одељења11
1. Одсек за стране језике44
2. Група за мађарски и хрватски језик32
3. Група за русински језик32
4. Група за словачки језик33
5. Група за румунски језик33
6. Група за послове лекторисања33
УКУПНО:91818 на одређено време3 лицe ангажовано по привременим и повременим пословима
1 изабрано лице (није систематизовано)
6 постављених лица
укупно: 15