ПС за науку и технолошки развој – организациона шема

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР (1)
ПОДСЕКРЕТАР (1)
СЕКТОР ЗА НАУКУ
(7)
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
(5 )
СЕКТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД
(10)
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
(5 )
РАДНА МЕСТА ВАН УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА
(3)
помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1)  

Самостални стручни сарадник I за науку и иновације (1)

Самостални стручни сарадник I за међурегионалну и међународну сарадњу (1)

Самостални стручни сарадник II за техничко-технолошке науке (1)

Самостални стручни сарадник за област природно-математичких наука (1)

Виши стручни сарадник за поље друштвено-хуманистичких наука (1)

Стручни сарадник за област медицинских наука и физичког васпитања и спорта (1)

Виши стручни сарадник за научно-технолошке информације (1)

Виши стручни сарадник за праћење програма технолошког развоја (1)

Стручни сарадник за информационе системе (1)

Стручни сарадник за праћење програма погона нових технологија (1)

Самостални стручни сарадник I за факултете (1)

Самостални стручни сарадник I за високе школе струковних студија (1)

Самостални стручни сарадник I за невладине организације (1)

Самостални стручни сарадник I за студентски стандард (1)

Самостални стручни сарадник I – просветни инспектор (5)

Самостални стручни сарадник I за материјално-финансијске послове у области науке и технолошког развоја (2)

Самостални стручни сарадник II за материјално-финансијске послове у области високог образовања (1)

Самостални стручни сарадник за финансијске послове (1) 

Самостални стручни сарадник II за односе са јавношћу (1)

Самостални стручни сарадник за правне послове (1)

Возач моторног возила (1)