ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – јул 2016. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – мај 2016. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – септембар 2015. године 

 

Подаци о запосленима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР (1)
ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА (1)

ПОДСЕКРЕТАР (1)

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТНЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ (12) СЕКТОР ЗА ПРАВНА ПИТАЊА (7) СЕКТОР ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ (3) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
(6)
помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1)