ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Одлуке о додели средстава 2014

Одлуке и решења о додели средстава 2014. године:

  1. Решење о додели средстава за – пројекате у области ефикасних локалних и регионалних јавних политика – септембар 2014
  2. Решење о додели средстава за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика – децембар 2014
  3. Одлука о додели средстава за – преглед реализованих пројеката ЈЛС финансираних од ЕУ 2007-2013 – децембар 2014