ПС за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – Исплате са рачуна буџета

Година РАСХОДИ

ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ

 
 
2016.

Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета y периоду од 01.04.2016 до 30.04.2016.

Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета y периоду од 01.03.2016 до 31.03.2016.

Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета y периоду од 01.02.2016 до 29.02.2016.

Преглед извршених расхода по буџетским корисницима и економским класификацијама, збирно за период од 01.02.2016. до 29.02.2016.

Збирни преглед по врстама плаћања за исплате у периоду од 01.01.2016 до 31.01.2016.

Преглед извршених расхода по буџетским корисницима и економским класификацијама, збирно за период од 01.01.2016 до 31.01.2016.

Преглед извршених исплата са рачуна извршења буџета y периоду од 01.01.2016 до 31.01.2016.

Привремени и повремени послови за април

Привремени и повремени послови за март

Привремени и повремени послови за фебруар

Привремени и повремени послови за јануар